თქვენი ინტერნეტ მომსახურება შეზღუდულია დავალიანების გამო. დავალიანების სანახავად და გადასახდელად, გთხოვთ გამოიყენოთ ონლაინ გადახდის შემდეგი სისტემები:
მომსახურება აღდგება გადახდიდან უახლოეს 30 წუთში.